1 July 2009

Rocken är död, leve Rocken

Nu är Rockenkläckningarna på upphällningen, mindre släktingar och nattsländor tar över.


Standardpose.


Nisses Rockenkopior.


Standardpose igen.


Gevsjön original.

No comments: