18 January 2010

Mest för att kolla läget

Idag är abstinensen övermäktig, vi tar en tur åt nordost. Fast mest för att kolla läget – hur har kylan ställt till det i havet, har isen lagt i vikarna? Och förstås, det blir några kast också.


Till vänster i bild har det dragits en sexkilos. Boo hoppas att det har anlänt en ny.


En korp promenerar förbi på hällarna.


Lennart räknar andra fåglar. Utanför ligger över 600 gräsänder.


Idag fiskar vi torrskodda från landkallen. Fiske de luxe.


Vy mot skären i sydost.


No comments: