26 October 2010

Rullmekkano
Kollar läget hos Xperten. En s-vev krånglar, knarren väsnas inte som den ska. Det är små verktyg, blå loctite och finlir.


No comments: