4 November 2010

Andra frosserier än fiskeSå här i november går öringarna i älven på tomgång. Då ägnar vi öringmuppar oss åt andra frosserier än fiske. För detaljer se Lokale Lundkvists rapport.

No comments: