18 June 2011

Skönheter att vila ögonen påPitcroy Fancy. Ett laxmönster från senare delen av 1800-talet, här bunden av Sven-Olov Hård i enlighet med originalet, dessutom utan städ och på en hundra år gammal 8/0:a krok. Vete katten om det idag finns nån som har bättre stil på sina flugor. Fler skönheter att vila ögonen på finns på
Sven-Olovs site. Vi hörs.

No comments: