9 December 2011

Fornborgen på Darsgärde


Gjorde en vända söderut och vände hemåt vid Darsgärde. Nu måste nämnas att Darsgärde inte är vad skit som helst. Närå. Och eftersom jag såg på teve härom kvällen att det svenska skolväsenden är på dekis får jag väl göra mitt för att bidra till folkbildningen: 

"Darsgärde är en by i Skederids församling, cirka 2-3 km söder om Finsta i Norrtälje kommun, östra Uppland.

I Darsgärde finns flera gravfält och en fornborg. Åren 1957 - 1960 företogs omfattande arkeologiska utgrävningar under ledning av Björn Ambrosiani.

Gravfälten är från järnålderns äldre del. De ligger nära eller intill husgrundsterrasser från samma tid.

Fornborgen är från folkvandringstiden och var en befäst gård. Här finns en mängd husgrunder. Bland annat har man funnit ett bostadhus och ett många uthus. Vid utgrävningarna fann man också spår av en timmerkonstruktion inne i borgen och ett torn vid ingången. Borgen är cirka 100 x 95 meter stor och belägen på krönpartiet av en 45 meter hög bergshöjd. I söder och öster stupar berget närmast lodrät i norr tämligen brant och i väster något svagare sluttning. Den omgärdas av två stenvallar. Vid utgrävningarna fann man spår av en timmerkonstruktion innanför den inre stenvallen och ett torn vid ingången. Det mesta tyder på att borgen brändes ner.

Ett undre lager hade rester av en boplats från bronsålderns slut. Här hittades keramik med tydlig östlig influens samt rester av bronsgjutning. Man har även funnit herdestavsnålar av järn. Dessa återfanns på husterrasserna vid gravfälten. Även dessa hade östlig influens.

Darsgärdekomplexet har stor betydelse för förståelsen av såväl de bebyggelsehistoriska förhållandena som kulturkontakterna i östra Uppland under bronsåldern samt järnåldern."

Spännande, eller hur?

2 comments:

Anonymous said...

Som vanligt, cykeln till vänster och
köttbitarna till höger, fiske finns det. Xperten

Anonymous said...

det där är mina gamla barndomstrakter. Länge sen jag var där men minnen dyker upp. Gamla mormor berättade massor om hur båtar färdades vattenvägen upp till Darsgärde. Hur dessa båtar låg förtöjda där osv. Undrar hur hon kunde få oss att se dessa båtar som inte fanns, dessutom trodde vi att hon sett dom på riktigt. Antagligen är hon urgammal, Mvh peter söderman