5 September 2014

Inget slarv

Sommarens mest välparkerade cykel. Inget slarv här inte!

No comments: