22 December 2014

Mest rakt fram

 Ute och rullade häromdan. Mest rakt fram som synes.
Och parkerade snyggt och prydligt.

No comments: