17 November 2008

Mellan luft och vattenSomliga dagar flyter gränserna samman, skiftet mellan luft och vatten blir svårt att urskilja även för den skarpögde. Istället fokuserar vi på dyningens regelbundna puls mot stränderna. Det är ju den som drar öringen in på grundvattnet och det är där vi kastar våra drag. Vi snubblar över en sån där förunderlig fiskedag igen, där någonstans i skiftet mellan luft och vatten.


No comments: