12 July 2010

Röda näsor och gyllenbrun fisk

Har ägnat ett par dagar åt sjöfiske. Så här års handlar fiske på sjön om att pricka in rockenkläckningen. Vissa år tidig, andra år sen. I år aningen sen. Salmon-King Karlsson och jag lånar Pers båt, för själv drar han med kort varsel (och med vånda) till Norge och norska laxar. Vi tackar, bockar och tar över stafettpinnen. Det är två dagar med solgass, röda näsor och gyllenbrun fisk. Att det hela rundas av med en monsterrodd hem i nordvästlig halv orkan är helt normalt och sorteras in under "västjämtskt fjällväder". Här är några avtryck:


No comments: